MMS är tv-branschens egna mätbolag och har historiskt varit måttstocken för hur många som tittar på ett tv-program och utifrån det har priserna för reklamutrymme beräknats, den så kallade valutan. Men Schibsted som inte är ett traditionellt tv-bolag är inte nöjd med hur MMS beräknar tittande på reklam i  webb-tv-kanaler.

Schibsted anser att MMS valuta är ”bristfällig”.                        .

”Vi saknar just nu en fungerande valuta för online video,” kommenterar Joakim Flodin, vd på Schibsted marketing services i Sverige.

Han utvecklar:

”Vi är helt för öppenhet och vi menar att en transparent transaktionsvaluta är grunden för bra affärer för både oss och våra annonsörer. Men då måste valutan dels innefatta alla stora aktörer för att kunna fungera som en valuta, men också vara fullt tillförlitlig och fungera smärtfritt. Nuvarande system lämnar en hel del stora frågetecken”.

MMS har infört ett system som ska göra det möjligt att mäta och jämföra tittande på linjär tv såväl som online. Men Schibsted anser att innehåll och reklamutrymme i online-kanaler fungerar på ett annat sätt jämfört med bland annat tv-kanalernas playö-kanaler, och lyfter fram:

* MMS krav på 15 sekunders innehåll, fungerar inte för online video.

* Mätningen gäller reklamspottar i online video på minst fem sekunders tittande, vilket inte är tillämpningsbart för online video.

* Bara en liten del av de programmatiska köpen kommer med i MMS mätning.