Myndigheten Statistiska Centralbyrån rapporterar att invandringen till Sverige ligger på den lägsta nivån i Sverige sedan 2005. Och ett kanske oväntat land dyker upp som det näst mest vanliga invandrarlandet.

Under första halvåret 2021 invandrade 32 900 personer. Det är enligt SCB den lägsta invandringen sedan 2005. Det kan jämföras med 2016 när 163 005 personer invandrade under hela året. Sedan dess har invandringen minskat. Invandringen minskade under första halvåret 2021 med 8,8 procent till 3 158 personer. Under det andra kvartalet 2021 ökade dock invandringen något jämfört med motsvarande period 2020.

Det vanligaste invandrarlandet är Sverige med 4 499 inrikes födda under första halvåret 2021, 850 personer färre än under 2020. Det näst vanligaste födelselandet för invandrare under första halvåret 2021 var Indien 1 904 personer födda i Indien. På plats tre kommer Syrien. Under första halvåret invandrade 1 197 personer födda i Syrien, 493 personer färre än 2020.
Ett av de större invandrarländerna, Somalia, har lämnat topp20-listan med 394 personer, jämfört med 6 664 personer födda i Somalia under första halvåret 2013.