Det visar en kartläggning som Statistiska Centralbyrån gjort på uppdrag av regeringen.
 
Enligt undersökningen, som bland annat tittat på vilka som nomineras och väljs in till kommunfullmäktige samt hur det återspeglar befolkningen, har nästan var sjätte förtroendevald, mellan 16 och 17 procent, valt att hoppa av sina uppdrag i kommunfullmäktige i förtid de senaste mandatperioderna.
 
Kvinnor lämnar politiken i högre utsträckning än männen. 18 procent av de som hoppade av under förra mandatperioden var kvinnor, vilket är en minskning med en procentenhet jämfört med 2002-2006. Däremot uppgick avhoppen till 41 procent när det gäller kvinnor i åldern 18 till 29 år, en ökning från mandatperioden innan. För unga män är motsvarande siffra 36 procent. Samtidigt är kvinnor, utrikes födda och unga underrepresenterade bland de nominerade i kommunvalen.
 
Sverigedemokraterna är det parti med störst andel avhopp. Mellan 2006 och 2010 hoppade 32 procent av sina uppdrag. Partiet hade också flest både kvinnliga (42 procent) och manliga (29 procent) avhopp.
 
Även Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna hade många ledamöter som lämnade kommunfullmäktige. Partiernas avhoppsandel låg på mellan 19 och 22 procent, jämfört med snittet på 17 procent. Centerpartiet hade lägst andel avhopp, endast 11 procent.
 
Undersökningen visar dock att avhoppen inte främst beror på politiska skäl utan snarare privata skäl, som flytt eller familjeförhållande.
 
Läs hela rapporten här.