SCBs partisympatiundersökning för maj 2012 visar att det är helt jämt mellan ett röd-grönt block och ett liberal-konservativt med Miljöpartiet och Liberalerna som vågmästarpartier som guppar under riksdagsspärren.

Undersökningen genomfördes under perioden 28 april–27 maj via telefon och webbenkät till 9 216 slumpmässigt röstberättigade i riksdagsval, 4 656, 50,5 procent svarade. Undersökningen är alltså gjord efter den senaste partiledardebatten, men före dödskjutningarna i Hjällbo, Hjulsta och Husby.

SCB konstaterar fem statistiskt säkra förändringar sedan mätningen i november.

SD och C ökar med 1,3 respektive 1,9 procentenheter. S minskar med 1,2 procentenheter, men är fortsatt största parti med 28,2 procent.

Kristdemokraterna minskar med 0,9 procentenheter men håller sig kvar över riksdagsspärren. Liberalerna minskar med 0,5 procentenheter till sin lägsta uppmätta nivå i SCB, 2,5 procent.

Vad gäller blocken samlar M, SD och KD 45,8 procent.
V, S och C samlar 46,6 procent. Då har C-ledaren Annie Lööf sagt att hon inte förhandla budget med Vänsterpartiet.

Men till saken hör att 13 procent av väljarna är osäkra i SCBs senaste mätning.