Det finns främst tre anledningar till varför han tackade ja till jobbet: Branschen, företaget och, självfallet, jobbet.
– Jag har mina rötter i Fagersta, en gammal stålstad, och i det ligger att jag har stålet i blodet. Sandvik är också ett fantastiskt företag verksam i en spännande och fascinerande industri, säger Pär Altan.
 
Efter sex och ett halvt år lämnar nu alltså Pär Altan hygien- och pappersföretaget SCA. I september tillträder han som chef för Sandviks externkommunikation.
– Sandvik befinner sig i en spännande utvecklingsfas, som jag tycker känns hedrande att få vara med om, säger han.
 
Där kommer han att rapportera till kommunikationsdirektör Jan Lissåker, som kommenterar rekryteringen så här:
– Pär är en person som med en djup kompetens och bred erfarenhet kommer kunna axla rollen som mediekontakt och chef för externkommunikationen i ett bredare perspektiv.
 
I rollen ingår, förutom mediekontakter, också ansvar för bland annat framtagandet av årsredovisning, globala kommunikationen och kommunikationsplanering.
 
Tjänsten är nyinrättad och är resultatet av Sandviks nya strategi som lanserades i september ifjol, som syftar till att bättre kunna nå de mål som organisationen satt upp.
– Där är kommunikationen en viktig process. Vi har format organisationen lite annorlunda nu jämfört med tidigare. Min företrädare satt inte i koncernledningen, vilket jag gör. Det tar därmed också bort min operativa roll, säger Jan Lissåker.
 
Pär Altan har jobbat inom media i drygt 20 år. Han tidigare varit informationschef på Ericsson men även journalist på bland annat Expressen och Dagens Industri.
 
Även om Pär Altan ser fram emot sitt nya jobb säger han att det är lite vemodigt att lämna ett så ”fantastiskt fint företag” som SCA.
– Men det är ändå mest positivt.