Under 2011 minskade byråns omsättning med 8,4 procent till 5,0 miljoner kronor. Byrån halverade sina köpa av ”råvaror och förnödenheter” till 723 000 kronor och kunde på så vis öka rörelseresultatet med 52 procent till 671 000 kronor. Personalstyrkan för Malmöbyrån uppgick oförändrat till sex snittanställda.