Bolagets ägare anger att utvecklingen beror på två av de större kunderna har ökat sina inköpt, men även att bolaget erövrat affärer i den offentliga sektorn. Rörelseresultatet ökar med 2,7 procent till 3, 8 miljoner kronor. Ägarna tar ut 2 miljoner kronor av de disponibla vinstmedlen.  Resultatet före skatt hamnar på 2, 8 miljoner kronor efter att 1,0 miljoner kronor har överförts till periodiseringsfond.
Personalstyrkan ökade från 36 snittanställda till 39.