I det senaste bokslutet, brutet juni, ökar Scandinfo omsättningen med 13 procent till drygt 58 miljoner kronor. Därmed är bolaget tillbaka på samma nivå för två år sedan, före finanskrisen. Då gjorde bolaget dock en förlust efter finansiella poster på -2,7 miljoner kronor. I det senaste bokslutet redovisar bolaget en vinst på 3,7 miljoner kronor, jämfört med 592 000 kronor föregående bokslutsår.
Den fakturerade försäljningen ökar med 10 procent. Rörelseresultatet ligger på 3,7 miljoner kronor. Personalkostnaderna sjönk med närmare 6 procent till 21 miljonerkronor. Personalstyrkan minskade från 38 till 36 medarbetare.

En länge intervju med Scandinfos vd Jan-Inge Isacsson finns i det senaste numret av Dagens Opinions veckomagasin Veckans Brief.