Det är Ilija Batljan som ”frånträder sin roll som verkställande direktör”, enligt ett pressmeddelande från SBB. Han kvarstår dock som styrelseledamot i SBB. Han roll axlas av Leif Synnes, som senast jobbade som finanschef på Castellum. Han tillträder 5 juni.

SBB skriver:

”Styrelsen anser att Leiv Synnes har rätt erfarenhet och är den bäst lämpade personen att leda bolaget och bistå styrelsen i genomförandet av den strategiska översynen”.