Tidningen har pratat med Rune Andersson i regeringens företagsskattekommitté.
Vid den förra sänkningen hamnade Sverige på snittet i Europa med 26,3 procent. Sedan dess har flera länder sänkt skatten som nu ligger i snitt på nästan 20 procent. Därför bör den svenska bolagsskatten minskas, anser Rune Andersson.    Han anser att skatten ska ner till 15-20 procent.
Skattesänkningen ska finansieras genom att minska företagens möjligheter till ränteavdrag.
Statsminister Fredrik Reinfeldts förra statsekreterare HG Wessberg utreder företagsbeskattningen. Utredningen är i full gång. Det första delbetänkandet ska vara klart i januari. Den 20-man stora arbetsgruppen (se nedan) jobbar just nu med att slutföra delbetänkandet som handla hur tillgången på riskkapital kan stimuleras via skatteincitament. 
– Jag väljer att inte gå in på vilka olika aktiva förslag vi arbetar med. Arbetet går bra och vi kommer med konkreta förslag, har HG Wessberg tidigare sagt i en intervju med Dagens Opinions veckomagasin Veckans Brief. I intervjun berättar han att utredningen har som ambition att komma med färdiga förslag som regeringen kan använda ”utan tidsspillan”.

Tillgången på riskapital är något av en trend. Ibland framstår det som lätt att får tag på riskkapital, andra gånger helt omöjligt.

– Ja, det går i vågor. Ja tror man ska se tillgången som en problemställning för hela näringslivet. Det skiljer sig i tillgång för de som just startat företag och de som har kommit en bit. Problemet är som störst i små tillväxtföretag.

HG Wessberg är övertygad om att det finns ett samband mellan skattesystemet och tillväxten i företagen.
– Det är en del, det finns många andra saker som påverkar också.
Nästa steg är att utreda hur forsknings och utveckling kan stimuleras, ett arbete som ännu inte är påbörjat.
– Arbetet mår bättre av att vi håller tidschemat. Därför koncentrerar vi oss mycket på att bli klara med riskkapitalfrågan först.
Övergripande för utredningen är inte att sänka skattetrycket för företagarna.
– Sverige har ett högt skattetryck. Å andra sidan har vi en offentlig sektor som fungerar väldigt bra. Det levereras mycket för pengarna.
Intresset utredningen borde vara stort för alla intressegrupper inom näringsliv och skatter.
– Jag uppfattar det som om det finns en nyfikenhet, men jag är inte utsatt för stora mängder påverkan.
HG Wessberg vill inte gå in på vilka som intresserar sig mest.
– Det är väl alla som är intresserade av skatter.
Utredningen ska vara klar i november 2013.
 
medlemmarna i företagsskattekommittén
ledamöter
H G Wessberg, ordförande och tidigare statssekreterare på Statsrådsberedningen
Ingemar Hansson, generaldirektör för Skatteverket
Anita Saldén Enérus, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen
Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet
Åsa Hansson, universitetslektor vid Lunds universitet
Rune Andersson, civilingenjör, styrelseordförande och företagsledare
 
experter
Linda Haggren, Finansdepartementet
Magnus Henrekson, Näringslivets utredningsinstitut
Anders Kistoffersson, Finansdepartementet
Sven Olof Lodin, tidigare professor vid Uppsala universitet
Christian Ståhl, Högre förvaltningsdomstolen
Jan Södersten, professor vid Uppsala universitet

sakkunniga
Johan Almenberg, Finansdepartementet
Krister Andersson, Svenskt Näringsliv
Anders Bengtsson, Hovrätten
Yvonne Bäcklin Astra Zeneca
Per Danielsson, Skatteverket
Jacqueline Deniz-Kiviharju, Näringsdepartementet
Annika Fritsch, Företagarna
Annica Axén Linderl, Finansdepartementet
Peter Nilsson, LRF
Elisabeth Sheikh, Finansdepartementet