Samarbetet innebär att fonderna som först tar in kapital från affärsänglar som sedan investeras i startups kopplade till inkubatorerna och deras program. Summorna från affärsänglarna i de inkubatornärafonderna kommer sedan att matchas av Saminvest.

Samivest ska även erbjuda utvalda affärsänglar ett saminvesteringsavtal där Saminvest dubblerar ängels investerade kapital för att generera för professionella affärsänglar i Sverige.

Samtliga parter i samarbete ingår som deltagare i Vinnovas nationella inkubatorprogram.