Det är Maja Zachrisson som rekryteras till affärsområdet Westander Hållbarhet. Hon kommer närmast från ett jobb som politiskt sakkunnig på infrastrukturdepartementet och har även jobbat som pressekreterare för flera S-ministrar. Maja Zachrisson  har även jobbat som hållbarhetsspecialist på White Arkitekter.

”Maja Zachrisson har stor praktisk erfarenhet av hållbarhetsarbete, framför allt inom samhällsbyggnad och infrastruktur. Hennes förståelse för politiska processer och opinionsbildning kommer att vara till stor nytta för våra uppdragsgivare”, kommenterar Anders Wennerstrand, affärsområdeschef för Westander Hållbarhet.