Valanalysgruppens presenterar tre övergripande rekommendationer:

* Initiera en genomlysning av partiets kultur, organisation och kommunikation.
* Sjösätta ett större arbete som identifierar de samhällsproblem Sverige har och de problem i omvärlden vi behöver bemöta, ramberättelsen ska tydliggöra för väljarna vad Liberalerna och liberalismen står för.
* Partiet behöver under mandatperioden lyfta fler områden än skolan, partiet ska vara borgerlighetens sociala samvete, något som är avgörande för att partiet ska återta sin ställning i residensstäderna och bryta utvecklingen med vita fläckar.

Men Valanalysgruppen trycker särskilt på att partikulturen behöver förändras och att partiledningen ”bör initiera en genomlysning av partiets kultur, organisation och kommunikation” och ”gärna så fort så möjligt, gärna med hjälp av en extern aktör”.

Valanalysgruppen skriver bland annat:

”Påfallande ofta har ledande företrädare för Liberalerna valt att offentligt ta strid mot partiledningen eller mot ingångna avtal i direkt anslutning till utspel eller överenskommelser. Detta gällde i synnerhet mot Nyamko Sabuni under hennes partiledarskap. Liberalernas ledning behöver ta fram nya ledarskapsprinciper. Vi överlever inte som parti med en ordning där ledande företrädare i offentligheten motarbetar partiet”.

Och vidare:

”Oaktat vilket format vi väljer måste den debattkultur med ocensurerade kommentar och stundtals även grova personangrepp i såväl interna som externa kanaler genast upphöra”.

Liberalerna behöver också bli bättre på att kommunicera:

”Partiet måste avsätta resurser för att utveckla spetskompetens i sociala medier, annonsering, innehåll. Samtidigt måste innovation och djärva initiativ premieras snarare än att ’vi gör som vi alltid gjort’. Ledande företrädare har ett stort ansvar för att partiet moderniseras och anammar nya, digitala metoder för kommunikation, kampanj, engagemang och nätverkande”.

Valanalysgruppen har bestått av Monica Brohede Tellström, H-P Carlson, Robert Hannah, Thea Andersson, Erik Berg, Monica Neptun och Monica Wahlström med Yoav Bartal som sekreterare.