Akademikernas fackliga centralorganisation Saco är visserligen hälften så stor som TCO, men tillväxten är snabbare.

Under 2019 passerade Saco en ny gräns och växte med 1,1 procent till 706 306 medlemmar, 7 735 nya medlemmar. Det kan jämföras med TCO som växte med runt 0,5 procent till 1 417 889 medlemmar.

Antalet yrkesverksamma medlemmar inom Saco ökade med 1,6 procent till 538 860, en ökning med 8 235 medlemmar.

”Förbunden levererar tydlig medlemsnytta och lyfter på olika sätt för olika professioner akademikers stora betydelse för samhällsbygget. Det märks i medlemsutvecklingen”, kommenterar Sacos ordförande Göran Arrius.