Antalet medlemmar i Saco-förbunden ökade under det första halvåret jämför med samma period i fjol.

Antalet yrkesverksamma medlemmar ökade med 2,5 procent till 546 000. Totalt ökade antalet medlemmar med 1 procent till sammanlagt 706 000 medlemmar. Ökningen sker under corona-krisen.

Saco, som är centralorganisation för akademikerförbunden, särredovisar inte enskilda förbund.