Förra året gick 4,8 miljarder kronor, eller ungefär 16 procent av de statliga forskningsresurserna, till myndigheternas forsknings- och utbildningsverksamhet.
 
Men akademikernas fackförbund Saco anser dock att medlen oftast utdelas på "ganska godtyckliga och svårgenomträngliga kriterier" och att det samtidigt är oklart hur den vetenskapliga kvaliteten säkras.
– Det finns inte några tydliga krav på hur det ska gå till när de ändå stora forsknings- och utbildningsresurserna fördelas. Där skulle vi vilja se tydligare regler, samt att det också faktiskt ser på vetenskaplig grund, säger Göran Arrius, ordförande för Saco.
 
Saco hoppas nu att regeringen åtgärdar detta i forskningspropositionen genom exempelvis en förordning. Samtidigt föreslår facket att pengarna fördelas i öppen konkurrens av ”meriterade vetenskapsmän”, och där Vetenskapsrådet kan verka som en tillsynsmyndighet.
 
Vad anser ni om Jan Björklunds förslag i övrigt?
– Att vi behöver lägga mer pengar på forskning och på spetsforskning tycker vi naturligtvis är bra. Sverige är en nation som kommer leva på kunskap och innovation. Men för att sedan få spets i forskningen behöver det naturligtvis också finnas en bredd i forskningen, säger Göran Arrius.
 
Vad mer vill ni se i forskningspropositionen?
– Det finns en hel del som vi har svarat på, och vi har ett remissvar på gång med. Men det är inget jag vill gå in på just nu.