Han introducerades av LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som betonade vikten av fackligt samverkan.
 
Under sitt korta anförande tryckte Göran Arrius på fyra punkter:
* värna den svenska/nordiska modellen
* lös problemen i skolan
* inled en bred översyn av skattesystemet
* gör det möjligt att jobba högre upp i åldrarna
 
Göran Arrius poängterade att det inte går att titta tillbaka.
 
‑ Det går inte att vrida klockan tillbaka. Gårdagens lösningar fungerar inte för framtiden.
 
Slutligen gav Göran Arrius kongressen en fingervisning på vad som krävs för att lyckas just i Sverige. Sverige är ett Han pekade på att Sverige är ett kollektivt land ett kollektiv som är överens om en gemensamt finansierad välfärd.

‑ Samtidigt är Sverige världens mest individualistiska land. Det krävs att klara balansen mellan kollektivism och individualism för att lyckas.
 

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven tackade Göra Arrius och sa att partiet vänder sig till de breda inkomstlagren.

‑ För oss är alla löntagargrupper viktiga.