Forix arrangerar regelbundet utbildningar och träffar i städer runtom i Sverige för att engagera och öka kunskaperna i olika samhällsfrågor.

Under helgens storforum, i Järfälla, är valet i fokus.

– Vi vill ge ungdomarna inflytelse i valet. Det jobbar vi ständigt med, säger Linnea Ripenberg, som är projektledare.

I politikerdebatten medverkar Nyamko Sabuni (fp), Niklas Wykman (muf), Mehmet Kaplan (mp), Thomas Bodström (s) och Lars Ohly (v).

Vad ska debatteras?

– Vi ska ta fasta på de viktigaste frågorna i valet för oss: ungdomsarbetslösheten, bostadsfrågan och integrationsfrågan. Vi kommer
även att diskutera mediebilden av förorten, som ofta är snedvriden.

Hur arbetar ni med opinionsbildning?

– Vårt projekt är en process som ständigt utvecklas. Än så länge handlar det om att stärka ungdomarna, så att de själva kan börja jobba
med opinionsbildning.

Förutom studieförbundet Ibn rushd, Allmänna arvsfonden, kulturorganisationen New moon, är även studieförbundet Sveriges unga
muslimer med och sponsrar helgens aktiviteter. Forumet hålls i samband med ramadans avslutningsfest Eid.

Kan det vara problematiskt att sammankoppla ramadan med forumet?

– Nej, vi är så klart religiöst obundna, och jobbar med många studieförbund, som alla har olika profiler. Fördelen med det här
sammanträffandet är att det garanterat kommer mycket folk.