Debattinlägget är underskrivet av partiledarna Ulf Kristersson (m) och Ebba Busch Thor (kd).  Inlägget innehåller inget hot om att lämna överenskommelsen, något som tidigare Moderaterna har uttryckt.

De två partiledarna skriver: ”Moderaterna och Kristdemokraterna förenas i synen att Sverige nu behöver en uppdaterad överenskommelse. Den bör ta vid där den befintliga överenskommelsen slutar och lösa de problem som nu är störst”.

De utgår från en Sweco-rapport som säger att elkonsumtionen kommer att öka med 30 procent i Sverige.

De sätter också upp ett mål: ”Vårt mål är ett utsläppsfritt energisystem genom konkreta reformer som säkrar stabilitet, tillförlitlighet, konkurrenskraft och klimatnytta”.

med nio punkter ska energiöverenskommelsen uppdateras
 1. Målet ”bör” vara att Sverige ska ha ett 100 procent fossilfritt elsystem. Inte ett ”100 procent förnybart” elsystem.

2. Den befintliga kärnkraften ”måste värnas och alla ekonomiskt meningsfulla livstidsförlängningar bör göras” Möjligheterna att driva vidare Ringhals 1 och 2 ”måste därför ses över”.

3. En ”färdplan mot fjärde generationens kärnkraft bör utvecklas”.

4. Elmarknadens utformning måste förändras så att marknaden betalar för ”tillräckligt med energi vid ett givet ögonblick”.

5. En effektutredning ska se till att ”elmarknadens utformning ska bidra till ett stabilare elsystem”.

6 Sverige ”måste agera för gemensamma EU-regler som godkänner nya kärnkraftsreaktorer” och för ”standardisering” ger snabbar byggen ”EU-gemensamma standarder för komponenter” inom kärnkraft tas fram.

7. Resurser ska avsättas även till kärnteknisk forskning.

8. ”Nya subventioner, skatter och stöd ska styra mot minskade utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt” utan ”snedvridning mellan olika utsläppsfria energislag”.

9. Kraftvärmens konkurrenskraft ”måste värnas i enlighet med intentionerna i energiöverenskommelsen”.

Utöver det vill de två partiledarna ”få med fler partier än de som ingår i dagens energiöverenskommelse”. I dag är inte Liberalerna och Sverigedemokraterna med.  Båda vill ha en utbyggd kärnkraft. Enligt Demoskops senaste väljarbarometer (maj) samlar L, SD, KD och M 49,5 procent av rösterna. Partierna som vill stänga ner kärnkraften, S, MP, V och C samlare 48,7, enligt Demoskop,

Enligt valresultatet har de kärnkraftsvänliga partierna 174 mandat och kärnkraftsmotståndarna 175 mandat.