Hur ska regeringen agera för att få ai att lyfta i Sverige?
– Vi agerar redan på massor av olika plan kring detta där AI-kommissionen kanske är det allra tydligaste exempel och där vi ser fram emot många konkreta förslag. AI-kommissionen kommer med sin slutrapport den 1 juli nästa år och innan kommer även delrapporter. Regeringen hoppas kunna ta ett antal betydande förslag eller idéer vidare därifrån. Vi jobbar under tiden med andra åtgärder.

– Inom kommunsektorn har vi precis avslutat ett projekt inom kompetenshöjning men också jobbat med spridning av goda exempel kring vad socialtjänsten gör. Ibland hamnar socialtjänsten och välfärden i skymundan. Det är väldigt mycket industrifokus och kompetensbehov. Jag tycker det är väldigt viktigt att lyfta välfärden och inte bara sjukvård utan också omsorg.

– Sen har vi också utvecklat ett samarbete med SKR (Sveriges kommuner och regioner) kring digitalisering. Det finns en arbetsgrupp mellan SKR och Finansdepartementet för att avancera framåt och jobba tillsammans med kommunsektorn.

Hur går det med digitaliseringsstrategin ni jobbar med?
– Vi har ingen exakt tidsplan. Det kommer att ta lite tid. En förhoppning är ändå att vi före årsskiftet ska kunna lansera strategin men det är lite för tidigt att säga det egentligen. Men arbetet är igång. Det är ett stort och omfattande arbete, som framförallt omfattar många departement.

Just att ai-frågan ligger på flera olika aktörer i Sverige där ansvaret är delegerat på myndigheter snarare än centraliserat, pekas ut som ett problem av AI Sweden. Har du några tankar kring hur man ska överbrygga det problemet?
– Alla styrmodeller har sina för- och nackdelar, men det är helt uppenbart en nackdel om man från statligt håll vill styra sånt som kommuner och regioner ansvarar för. Det är ett hinder. Därför är det viktigt att involvera SKR i detta. Så att inte SKR jobbar på sitt och vi på vårt utan att vi jobbar tillsammans. Det underlättar mycket.

– Sen har vi ett annat problem inom förvaltningspolitiken som jag också ansvarar för.  Det är att stuprör lätt uppstår. Ta Regeringskansliet som exempel, som består av elva departement, det finns stuprör där också. Därför är det så viktigt att en sådan här strategi blir interdepartemental och att vi jobbar horisontellt men det gör också att det tar längre tid att ta fram en strategi.

Behöver det byggas en ai-myndighet?
– Nej, några sådana förslag har vi inte. Det är mycket möjligt att det kan komma sådana förslag från AI-kommissionen, men det finns inga konkreta förslag just nu. Jag ser nog snarare att det är viktigt att myndigheterna som finns idag jobbar med ai än att en egen myndighet ska göra det. Ai kan inte ses isolerat.

Kanske en samordnande myndighet?
– Vi har till exempel redan Digg idag. Med den struktur vi har idag tycker jag nog snarare att det är bättre att ge existerande myndigheter uppdrag än att skapa en ny myndighet.