Förslagen presenteras på Dagens Industris debattsida i dag och går ut på att:

korta byggprocessen
enklare planförfarande för "förtätningar av bebyggelse"
sanktioner då tidsgränsen för bygglov överskrids
se över möjligheten att avskaffa länsstyrelsen som prövande instans

minska byggkostnaderna
minskad detaljreglering
ökad konkurrens
begränsa antalet kommunala "särkrav"

göra det mer lönsamt att bygga och enklare att hyra ut
sänkt skatt för att bygga och bo
öka antalet år som presumtionshyra kan användas
fortsätta att begränsa bostadsrättsföreningarnas möjlighet att "utan skäl förhindra andrahandsuthyrning"
säkra bostadskvaliteten
öka bostadstillägget för främst pensionärer och barnfamiljer när "offentliga finanser medger"