Mötet hölls efter lunch på onsdagen under ledning av kommissionens ordförande Ibrahim Baylan, energiminister (s). Maria Weimer, energipolitisk talesperson för Folkpartiet, deltog i mötet. Hon berättar:
 
– Vi fick en första presentation om upplägget för de nästkommande 1,5 åren, hur ordförande Baylan har tänkt sig upplägget. Vi är glada över att det har kickat i gång. Vi har efterfrågat kommissionen. Det är dags att vi kommer till skott och pratar om de stora utmaningarna inom energiområdet.
 
I kommissionen deltar även cheferna för Energimyndigheten, Elsäkerhetsverket och Energimarknadsinspektionen. Dock deltar ingen person från näringslivet.
– Vi kommer att se en nära samverkan med alla aktörer i branschen, konsumenterna, industrin och el-producenterna. Vi kommer att ta in rapporter från olika håll. Det kommer att bli ett väldigt öppet arbete.
Maria Weimer kan tyckas till 100 procent entusiastisk över den blocköverskridande kommission Alliansregeringen aldrig tillsatte.
 
– Vi har varit kritiska till att regeringen har lyft ut frågan om elcertifikat ur kommissionen. En annan fråga är effektskatten som påverkar förutsättningarna för kärnkraftens framtid. Regeringen verkar sikta mot att på förhand utesluta ett energislag. Vi vill att alla frågor och energislag ska ingå i kommissionens diskussioner. Annars riskerar den att bli tandlös.
Så ni hotar att lämna kommissionen?
– Så skulle jag inte uttrycka det. Men vi är kritiska till att regeringen på förväg stryper förutsättningarna för ett energislag av ideologiska skäl och för att rädda regeringssamarbetet (mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet).
Centerpartiet har sagt att utgångsläget för dem är att Alliansens energiöverenskommelse ska gälla. Är det så för er också?
– Ja, absolut. Det finns en majoritet för överenskommelsen i riksdagen som kommer att gälla mandatperioden ut. Det har Ibrahim Baylan själv konstaterat.
Och vad är regeringens utgångsläge?
– Regeringens bud är 100 procent förnybart. Det är ett scenario som vi i Folkpartiet inte kan se framför oss på kort sikt. Vi prioriterar försörjningstrygghet. Vi vill ha 100 procent försörjningstrygghet och koldioxidfri el till konkurrenskraftiga priser. Från Folkpartiets sida är vi särskilt oroade för energisäkerheten. Med pågående konflikt i Europa vore det ödesdigert om vi eller våra grannländer gjorde oss beroende av rysk gas.