Partiledarnas och partiernas synlighet i talmedierna, som tv, podcast och webb-tv, följer inte alltid placeringarna opinionsmätningarna. Det visar en undersökning från All Ears i samarbete med Kantar Sido.

All Ears är inriktat på att omvärldsbevaka talmedier, allts medier där det talande språket är informationsbärare. All Ears har räknat omnämnanden i tv, radio, podcast och Youtube augusti-september 2019 för partierna och partiledarna.

Undersökningen tyder på att partiledare och partier kan göra skillnad. Inte oväntat är partiledaren för Socialdemokraterna och statsministern Stefan Löfven, den i särklass mest omnämnda partiledaren under perioden. Det gäller särskilt radio och tv. Ulf Kristersson har hittills varit oppositionsledaren och kommer tvåa i omnämnanden i talmedierna under perioden. Trea kommer C-ledaren Annie Lööf. Då fick Centerpartiet hälften så många mandat som Sverigedemokraterna. Detta kan tyda på att Centerpartiet har lyckats väl med att matcha fram Annie Lööf. Vänsterpartiet var det femte största partiet i valet, men partiledaren Jonas Sjöstedt hade lägst närvaro i talmedierna under perioden.

Miljöpartiet fick minst antal mandat, 16 vilket är åtta färre än Liberalerna. När det gäller synlighet i talmedierna ligger dock inte Miljöpartiet sist. Det kan ha att göra med att partiet är med regeringen.

Sverigedemokraterna har svårare att nå ut i radio och tv, och ligger efter Centerpartiet. Men i stället är Sverigedemokraterna desto starkare på Youtube.