Bokslutet för Bonniers ägarkoncern visar hur Bonnier-koncernen spenderade sina 9,2 miljarder som kom in när Telia köpte TV4 och Cmore. Bokslutet visar också hur mycket Bonnier betalade för lokaltidningskoncernen Mittmedia och Felix Herngrens produktionsbolag.

I bokslutet skriver Bonnier-ledningen:

”Köpeskillingen är till största del erhållen under 2019 och i samband med det har koncernens lån, med undantag för vissa certifikat som förföll och betalades i början av 2020, lösts.

För Mittmedia redovisar Bonnier 104 miljoner kronor som total köpeskilling och för förvärvet i Felix Herngrens produktionsbolag FLX hamnade prislappen på 144 miljoner kronor. Dock är den kontanta utbetalning lägre, 42 miljoner för Mittmedia och 74 miljoner för FLX. Slutsatsen kan ändå dras att en lokaltidningskoncern år 2019 var billigare än ett produktionsbolag.