Hur ska mätningen gå till?
”Dagligen används en stor mängd droger i Stockholm som förutom att skapa lidande för den enskilde också göder gängen och den organiserade brottsligheten. Det finns idag ingen samlad kartläggning av droganvändningen i hela Stockholm. Därför ger vi i budgeten för 2023 ett uppdrag till Socialnämnden att genomföra analyser av mängden droger i Stockholms avloppsvatten. Det ska göras i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB”, berättar Alexander Ojanne via mejl.

Hur mycket pengar avsätts i budgeten?
Vi ger ett riktat anslag till provtagningen av droger i avloppsvattnet på en halv miljon kr. Vi ökar även anslagen med 5 miljoner kr till Framtid Stockholm som jobbar både direkt med behandling av unga och med familjestöd. Vi vill att fler ska få hjälp tidigt. Och vi stärker samarbetet med SSR mot öppna drogscener med 800 000 kr”.

Hur ska mätningen utvärderas?
Syftet med kartläggningen är att öka kunskapen så att staden med kunskapen i ryggen kan in sätta in rätt åtgärder i arbete mot droger. Vilka åtgärder som ska sättas in påverkas så klart av vad vi får fram i mätningen och i dialog med bland annat polisen. Jag är övertygad om att informationen kan komma till nytta i stadens arbete och att kan andra ha nytta av den”.