Riksrevisor Margareta Åberg tycks inte ha några tankar på att avgå. Hon avslutade sitt anförande, där hon inte medgav några direkta misstag, med planen som ska ge den granskade granskningsmyndigheten förtroendet tillbaka.
 
så ska Riksrevisionen få förtroendet tillbaka
* öka transparensen.
* minska de interna administrativa kostnaderna.
* goda kontakter med riksdagen – viktigt.
* avvakta  professor Hans-Gunnar Axbergers utredning, tillsatt av Riksrevisionen.
* genomföra medarbetar- och arbetsmiljöundersökningar.
* systematiska diskussioner om jävsfrågor.