Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) har fåt 75 miljoner kronor till att informera/kampanja kring covid-19. Hur ska pengarna användas? Och varför uppdaterar MSB så långsamt att den ligger flera dagar efter medierna? Anna Lindbäck, pressansvarig, lämnar besked via mejl.

MSB fick ju nyligen 75 miljoner till information / kampanj kring covid-19. Hur ska pengarna används / ska användas?
MSB tog emot uppdraget i början av denna vecka. Vi tar oss an uppdraget på två sätt. Det ena sättet är genom en omfattande informationsinsats via medier som press, tv, radio, annonsering digitalt och i sociala medier där vi räknar med att nå en stor andel av alla individer i Sverige. Det kan också komma att ingå tryckt material som skickas till alla hushåll.  Lika viktigt är det andra sättet som handlar om samarbeten med enskilda individer, företag och organisationer i syfte att nå målgrupper som kan vara svåra att nå med traditionella medier. Det handlar om samarbeten med till exempel pensionärsföreningar, trossamfund och föreningar för människor med funktionsvariationer.

Involverar ni byråer i arbetet? Vilka?
MSB anlitar Le Bureau som är vår upphandlade reklambyrå. Le Bureau tar in underleverantörer som till exempel mediebyrån Scream för att lösa hela uppdraget”.

Sajten Krisinformation.se drivs ju av er och där samlas COVID-19 info. Har noterat att ni ligger långt efter med info om till exempel förbudet mot samlingar över 500 personer som kom ut på sajten flera dagar efter beslutet. Hur tänker ni där?
”Krisinformation.se förmedlar bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarliga händelser. Det betyder att informationen som vi förmedlar behöver finnas på andra myndigheters webbplatser innan vi publicerar. Vi publicerar alltså inte information utifrån vad som sägs på pressträffar eller vad andra medier skriver. Detta innebär att vi inte kan konkurrera med snabbhet men medier som exempelvis Aftonbladet. Vårt kärnuppdrag är att informationen som vi publicerar ska vara sann och bekräftad. Ibland förekommer nyansskillnader i budskapen mellan det som sägs på en pressträff och det som senare publiceras på en myndighets webbplats”.