Den första delrapporten från regeringens utredning med syfte att hitta regelförenklingar som kan göra det lättare att driva företag i Sverige överlämnades i dag till näringsmininister Annie Lööf (c). 
 
Bakgrunden är att hennes partikamrat och företrädare Maud Olofsson lovade 2006 att en fjärdedel av företagarnas administrativa sysslor skulle förenklas bort fram till 2010. Men en granskning som Riksrevisionen presenterade i mars 2012 visar att Maud Olofsson förenklingsarbete misslyckades. En majoritet av företagen tyckte i stället att regelbördan hade blivit tyngre under perioden. 
 
En mätning som Tillväxtverket gjort tyder på samma sak. I september i år anser nästan 70 procent av alla små eller medelstora företag, som anser sig ha tillväxtambitioner, att lagar och myndighetsregler hämmar tillväxten. 
 
Utredaren Sandrina Graham-Clarke lyfte under presentationen särskilt fram att företagare ständigt måste vara uppdaterade på nya föreskrifter och förordningar. 
 
– En ny föreskrift träder i kraft tredje dag, ibland till och med på helger. Det innebär att en företagare ska hålla sig uppdaterad om nya föreskrifter 90 dagar om året. 
 
Hon anser att det vore rimligare om regelförändringarna trädde i kraft en gång i månaden, något som Annie Lööf verkar sympatisera med. 
 
– Det är lite pinsamt faktiskt, säger Annie Lööf. 
 
Annie Lööf tipsar de närvarande företagsrepresentanterna att ge med feedback till myndigheterna, som i sin tur bör tänka på att vara serviceminded. 
 
Annie Lööfs sju förenklingsmål till 2020
– Regler ska främja företag och inte tvärtom.
– Administrativa kostnader ska minska
– Det ska vara enklare att lämna uppgifter
– Det ska finnas enklare vertyg för att starta och driva företag (verksamt.se ska användas mer)
– Sverige ska stå sig väl i internationella jämförelser. 
– Servicen ska öka och handläggningstiderna minska. 
– Bättre förståelse för företagens villkor.
 
Oscar Örum