Sannolikt har ingen partiledare varit så kopplad till näringslivet som Liberalernas Nyamko Sabuni  efter sina år som hållbarhetschef för ingenjörsjätten ÅF. Frågan är vad det innebär för hennes partiledarskap och politiska prioriteringar?

Nyamko Sabuni har som något av det första hon gjorde som partiledare rest runt bland näringslivet i landet för att förhöra sig om hur klimatfrågan kan lösas. Frågan är vilka som kan ge svaret på den frågan?

– Du kan prata med skogsindustrin. Vi besökte till exempel Stora Enso. Deras budskap är att allt som i dag tillverkas av fossila material, kan tillverkas av träfiber i framtiden. Det är klart att det är ett otroligt viktigt budskap som de sänder ut. Vi vet att vi kan göra solpaneler, såväl som glas och nu också höghus av trä, därför att tekniken finns.

– Vi besökte Närkefrakt, som är ett fraktbolag i Örebro. De säger att ’vi behöver elektrifiera våra vägar’ och  ’vi behöver elektrifiera våra lastbilar för renare transporter’. En del transporter kan överföras till tåg, men långt från allt. Så länge vi inte planerar att bygga räls till vartenda lager och varenda Ica-butik i vårt land, så kommer lastbilarna att behövas.

– Vi besökte ESS och Max IV i Lund, där de materialforskar. Det samstämmiga budskapet är att det finns lösningar på problemen.

– Inte minst Eon besökte vi, som är oroliga över stamnäten (el-kraft), som inte fungerar för att leverera effekt till industrin, de är oroliga för att politikerna uppmuntrar investeringar i vindkraft mycket mer och håller på att stänga ner kärnkraft som är fullt fungerande. De (Eon) är ju bara en marknadsaktör och undrar om det är vindkraft staten vill promota? Då kommer de att investera i vindkraften. Vi menar att vi måste fatta ett beslut om att kärnkraften ska behandlas som andra kraftkällor. Jag tror att det kan finnas intresse för kärnkraft.

Nyamko Sabuni har jobbat som hållbarhetschef på ÅF och lärt sig en del om hur teknik fungerar och vilka som kan något om detta. Hur kommer det att påverka hennes partiledarskap?
  – Kunskapen jag har vunnit genom att jobba med ingenjörer, innebär att jag blir framtidsoptimist och ser att klimatutmaningen har en lösning. Det skiljer sig från dem som är uppgivna och som tycker att det inte finns några lösningar och vill göra livet svårare för människor och backa in i framtiden. Jag säger full fart in i framtiden med de tekniska lösningar som finns. Så den kunskapen är oerhört viktig. Och att också med den kunskapen inte förneka klimatutmaningar, som en del fortfarande gör.

Finns det företag som faktiskt vill bygga kärnkraft, eller känner du mer att kärnkraft är något någon borde vilja bygga?
 – På en politiskt styrd marknad kommer man att investera i det politikerna önskar. Just nu önskar politikerna inte kärnkraft. Därför kommer vi inte att höra någon säga ’vi vill bygga kärnkraft’. Den dagen politiken säger att kärnkraft är viktig och har byggt det svenska välståndet, är en ren el-produktion, och vi vill satsa på det, kommer det att finnas investerare.

Kan man tänka sig att det finns investerare som vill driver på politiker så att de kan göra investeringar i till exempel kärnkraft?
 – Det är väl så samhällsutvecklingen fungerar alltid.

Är det någon som är lite mer engagerad i kärnkraftsinvesteringar just nu?
 – Nej jag känner inte till någon som säger sig vilja bygga kärnkraft. Jag känner bara de som behöver säkra elleveranser. Och jag vet att vi politiker vill ha fossilfri el och därför blir kärnkraften en lösning.

Moderaterna och Kristdemokraterna pratar mer om kärnkraften i dag. Känner du att ni är synkade i synen på kärnkraften till exempel vad gäller nya generationers kärnkraftverk och demoanläggningar?
 – De har väl tagit del av den kunskap som finns om klimatproblemen och kommit till insikt i vilka problem samhället har när industrier, som Pågen, tvekar om att öppna för att de inte vet om de har el eller om vi kommer att få el till att elektrifiera vägarna. Både Moderaterna ock Kristdemokraterna har ingått en energiöverenskommelse som säger att målet för framtidens energi  ska vara förnyelsebar energi enbart och det är klart att det är ett problem. Så länge den överenskommelsen finns, kommer kärnkraften inte att vara en aktuell energikälla i Sverige.

Så långe energiöverenskommelsen ligger där, är ni då isolerade som parti i energifrågan?

 – Vi har ju folket på vår sida.