Totalt tittade 750 000 på partiledardebatten, som sändes med start klockan 20, enligt statistik från MMS. Fler män (384 000) än kvinnor (367 000) tittade via linjär tv.

De största åldersgrupperna var 70+(323 000), 61-70 år (147 000) och 51-60 år (123 000). För gruppen under 30 år låg tittandet på 36 000.

När det gäller online uppmätte MMS 159 643 starter av streaming (strömstarter). Det totala tittandet i tid delat med programmets längd (online-reating) landade på 20 846.