Akademikerfackens centralorganisation Sacos medlemsförbund ökade totalt i antal medlemmar under 2020. Men tillväxten var ojämnt fördelade mellan förbunden.

Mest ökade Sveriges Ingenjörer, i alla fall när det gäller totalt antal medlemmar. Då ökade Sveriges Ingenjörer med 2,7 procent till 159 017 medlemmar och är därmed klart största fack-förbund.

Näst mest ökade Akademikerförbundet SSR, som gick fram med 2,4 procent till 74 509 medlemmar.

Störst tapp hade två av de minsta Saco-förbunden. Sjöbefälsföreningen minskade med 13,9 procent och Kyrkans Akademikerförbund med 9,4 procent.

När det gäller yrkesverksamma ser det lite annorlunda ut. Då är det Akademikerförbundet SSR som ökade med 5,1 procent till 59 062 medlemmar. Akavia, som är en sammanslagning av Civilekonomerna och Jusek ökade näst mest med 4,7 procent till 99 782 yrkesverksamma medlemmar. I särklass mest tappade Kyrkans Akademikerförbund som tappade 12,2 procent yrkesverksamma medlemmar.