Eftersom SD inte får sitta i regeringen, släppt talmansposten till Moderaterna och sannolikt släppt in Liberalerna i riksdagen, återstår två saker att kamma hem i förhandlingarna:  politik och poster i utskottens presidier.

Av 16 presidieposter får SD hela åtta. Dubbelt så många som Moderaterna, som ändå var jämnstort i valet.  Av SDs poster är fyra ordförande-poster. Moderaterna får tre ordförandeposter av totalt fyra. Kristdemokraterna och Liberalerna får två poster vardera varav en är ordförandepost.

När detta skrivs har det inte gått att få fram vilka utskott det gäller.