Detta efter partidistriktet i Stockholms Län undersökt om gängkriminella hade varit delaktiga i processen runt mötet.

Socialdemokraterna skriver:  ”Partidistriktet har inte funnit några belägg eller indikationer på att Socialdemokraterna i Botkyrka skulle vara infiltrerade eller tagits över av gängkriminella”.

Partiet ser heller ”ingen grund för att ifrågasätta medlemsmötet stadgeenlighet eller dess legitimitet har framkommit”.

Mötet den 28 januari 2023 ”genomfördes i enlighet med demokratiska mötesprinciper”.

Dock har Socialdemokraterna ”funnit grund för att väcka frågan om uteslutning av en person eftersom hen inte samarbetat fullt ut i den säkerhetsutredning vi gjort”.

S påpekar att personen inte har haft några förtroendeuppdrag och inte gjorde några inlägg på medlemsmötet den 28 januari.

Socialdemokraterna sammanfattar:

”Det går inte att ge någon entydig bild av varför Ebba Östlin nu inte har medlemmarnas förtroende. Den sida som inte ville ge Ebba Östlin fortsatt förtroende menar att det handlar om person och ledarskap. De som ville ge fortsatt förtroende menar att det handlar om missnöje förknippad med stängningen av fritidsgårdarna. Det finns dock ingen som driver att ABFs fritidsgårdar ska öppna igen”.