Höjningen kommer annars att upphöra vid årsskiftet. Kostnaden för förslaget med dagens arbetslöshet ligger på 5 miljarder kronor.

– Det är uppenbart att inte a-kassan kan sänkas med ’Putin-priserna’ vi har nu, säger Magdalena Andersson.