Som Socialdemokraterna ser har ”flera besiktningsstationer lagts ner och avståndet till närmaste bilbesiktning har ökat”. Enligt statistik från Socialdemokraterna har medelavståndet till närmaste besiktningsstation i mycket glesbefolkade kommuner” ökat från 25,9 kilometer år 2010 till 37,5 kilometer år 2021, alltså 1,16 mil. Enligt S har priserna ökat med 60 procent sedan avregleringen.

”Det är fullständigt orimligt att människor ska behöva åka mer än 10 mil för att besiktiga sin bil. Människor måste kunna lita på att nödvändig samhällsservice finns i hela landet, här är det tydligt att marknaden har misslyckats”, kommenterar Tomas Eneroth (s), infrastrukturminister.

Dock öppnar Socialdemokraterna för att införa ”tydliga tillgänglighetskrav på besiktningsföretagen så att den som bedriver besiktningsverksamhet i Sverige också måste ta ansvar för att bedriva verksamhet i glesbygden”. S kan även tänka sig licensavgifter som skulle finansiera nya besiktningsstationer i glesbygden.