Socialdemokraterna har presenterat ett förslag som innebär att företag som fuskar med EUs miljökrav inom EU ska kunna få böter.  Socialdemokraterna kallar lagen ”Lex Volkswagen”.

”Volkswagens fusk har lett till sämre luft och därmed hälsa i EU. Bara i Sverige beräknas 8 000 personer dö i förtid av dålig luft. Det här är ett större och större problem och är nu det som skördar flest liv i världen och har gått förbi flera av de epidemier som varit värst. Den grymma orättvisan är att det är barn, sjuka och äldre som drabbas hårdast”, förklarar Socialdemokraternas toppkandidat Jytte Guteland.

Socialdemokraterna lovar väljarna att driva EU-kommissionen så att företag som fuskar med EUs miljökrav ska kunna bötfällas. Socialdemokraterna lovar också att se till att EUs luftkvalitetslagstiftning efterlevs bättre och att konsumenters rätt att få ersättning från fuskande företag stärks.