Det är Emma Lennartsson som föreslås som regiondirektör. Hon har varit statssekreterare i statsrådsberedningen och strateg för båda statsministrarna Magdalena Andersson (s) och Stefan Löfven (s). Emma Lennartsson har även jobbat som region- och ekonomidirektör i Uppsala.

”Att vi får en regiondirektör med ett brett kontaktnät inom den statliga myndighetsapparaten är en fördel för att hävda stockholmsregionens behov, inte minst när det gäller att få bättre genomslag för Stockholmsregionens behov när det gäller statliga infrastrukturinvesteringar”, kommenterar Gustav Hemming (c) gruppledare i Region Stockholm.

Emma Lennartsson, om hon blir vald, ersätter Katarina Holmgren som har varit tillförordnad efter Carina Lundberg Uudelepps.