Socialdemokraternas gruppledare Anders Ygeman berättade på en hastigt insatt presskonferens att riksdagsgruppen var överens om att Socialdemokraterna inte vill ”bidra till att ge SD representation i talmanspresidiet”.

Därmed frångår Socialdemokraterna de ”principer & praxis” partiet har hävdat in i det sista.

– När de borgerliga frångår praxis (att fördela talmansposter efter partistorlek) för första gången sedan 1976, hade vi varit ensamma kvar, säger Anders Ygeman på presskonferensen.

Socialdemokraterna kommer därmed att lägga sina röster på Vänsterpartiets kandidat Lotta Johnsson Fornarve och därmed sätta stopp för SDs Björn Söder, om inte Alliansen aktivt röstar på honom i dagens omröstning.