Daniel Färm, chef för arbetarrörelsens tankesmedja Tiden, ägnade helgen åt att läsa igenom de 73 punkterna C, S, L och MP är överens om. Han tycker att de senaste dagens turer har krånglat till några av punkterna, men däremot har frågan om arbetsrätten fått rätt balans.

I kartläggningen har Tiden delat in de 73 punkterna i 172 delförslag. Av dessa har 131 ”god potential att stärka jobb, utveckling, jämlikhet, frihet för den enskilde eller hållbarhet”, anser arbetarrörelsens tankesmedja. Tio förslag är ”acceptabla”, elva behöver analyseras ytterligare och åtta är ”direkt dåliga”, ur ett ”ett progressivt löntagar- och jämlikhetsperspektiv”.

Analysen gjordes innan V-ledaren Jonas Sjöstedt gav sitt första besked. Nu har han ”förhandlat” med Stefan Löfven (s)

– Det som har förändrats är bara ett par frågor som nu blir svårare att hantera under mandatperioden, som blir en bumpy road oavsett, säger Daniel Färm, som verkar imponerad över Jonas Sjöstedts insats:

– Alla i det här gänget försöker visa att de kommer ut med äran i behåll. Jag måste säga att han har skött det på ett otroligt skickligt sätt genom att ta dialogen direkt med Stefan Löfven.

Att Jonas Sjöstedt har markerat och sagt att han tänker väcka misstroendeförklaring mot regeringen om den lägger frågan om uppluckring om arbetsrätten på bordet, det gynnar arbetarrörelsen.

– Enligt januariöverenskommelsen ska parterna ta ansvar för att förhandla fram någon lösning som ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden. Parallellt ska det tillsättas en utredning. Om parterna kommer fram med ett förslag, gäller det. Det har gett arbetsgivarna en liten fördel, de kan säga att ’kommer vi inte överens, så gäller utredningen’.  Men nu när Vänsterpartiet har hotat med att lägga fram en misstroendeförklaring om regeringen lägger ett förslag på bordet och förutsättningarna för parterna har på sätt jämnats ut.

Varför ligger fackförbunden så lågt med kritik mot uppgörelsen?
– De inser att S och LOs första, andra och tredjehandsalternativ inte har varit görbara på grund av valresultatet. Då har det ändå funnits möjlighet att hitta en lösning som är långt från klockren, men man har lärt sig att det är andra parlamentariska förutsättningar och då måste man acceptera att även andra partier får igenom sina hjärtefrågor, säger Daniel Färm och lägger till:

– Man kan också hantera effekterna av de förslag som drar i väg i fel riktning, som hyressättningen. Det stora problemet är ju bostadsbristen. Kan man få till ett större utbud, verkar det nedpressande på hyrorna och då kanske det går att rädda kvar hyressättningen. Och det är ett betydligt bättre alternativ att vi kan bestämma direktiven i utredningarna i stället för Ulf Kristersson, som skulle ha kunnat driva ännu sämre förslag och ha varit beroende av SD.

Förutom hyressättningen och arbetsrätten tycker Tiden att även följande förslag är problematiska:

* skattereformen – formuleringarna i överenskommelsen är motstridiga.

* fler privata utförare inom jobbmatchning – ”erfarenheterna från Reinfeldtåren förskräcker”.

* gårdsförsäljning av alkohol.

* betyg från årskurs fyra – skulle öka betygshetsen.

* utökade Rut-avdrag.

* att etablerings- och nystartsjobb även ska kunna gå till företag utan kollektivavtal.