Socialdemokraternas förslag i sin vårskuggbudet 2023:

* en tillfällig höjning av barnbidraget med 200 kronor under de tre sommarmånaderna. Studiebidraget för gymnasieelever höjs med 200 kronor och förlängs med två extra utbetalningar i juli respektive augusti. Pris: 2,1 miljarder kronor.

* underhållsstödet höjs med 500 kronor per månad från och med juli, fram till årsskiftet. Pris: 500 miljoner kronor.

* 700 miljoner kronor till kommunerna så att de ska kunna arrangera aktiviteter plus lunch för barn och unga.

* 50 miljoner till kommunernas fritidsbanker för att möjliggöra tillgång till idrottsutrustning.

* En ”skuldakut” för hushållen, som inte kan betala sina lån, införs. Här vill S lägga 100 miljoner på konsumentvägledning.

* Anslagen till CSN förstärks med 33 miljoner kronor.

Förslagen är tänkta att finansieras genom att förlänga intäktstaket för elproducenter året ut.