Det är i Dagens Nyheter som Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i dag förklarar Socialdemokraternas ställning i frågan.
 
Samtidigt som han anser att vinsterna bör begränsas går han emot LOs linje och avfärdar ett tak för hur stora vinster som välfärdsbolagen får ta ut.
 
Partiet har nu tillsatt en arbetsgrupp, ledd av partisekreterare Carin Jämtin, som ska jobba fram förslag. Ett av förslagen som redan nu presenteras i Dagens Nyheter är att de privata välfärdsbolagen ska tydligt redovisa sin ekonomi.
 
Enligt arbetsgruppen ”ska alla intäkter och utgifter kopplade till den enskilda enheten framgå och därmed även vinsterna som uppstår. Det ska inte längre räcka att ekonomi redovisas på koncernnivå”.
 
Stefan Löfven anser att transparens kan ge ett bättre underlag för de politiker som upphandlar vårdtjänsterna, och på så vis kan vinsterna pressas ned.
 
Vårdföretagarna har tidigare varit positiva till att öppna upp bolagens bokföring.
 
– Det här är en betydligt mer sansad hållning än den LO har. LOs förslag skulle lägga en dödhand över företagen inom vård och omsorg. Att gå den här vägen istället, och tydlgiare visa vad företagen gör för nytta, är betydligt bättre. Men det återstår en del frågor, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.
 
Branschorganisationen anser nämligen att samma villkor bör även gälla de kommunala och landstingsdrivna verksamheterna.
 
– Medborgarna måste ha samma möjligheter till att se att skattepengarna används rätt även i den kommunala verksamheten, säger Håkan Tenelius.
 
Han fortsätter:
 
– I dag förekommer det också att kommuner och landsting täcker upp underskott i egna enheter utan att redovisas tydligt. En sådan här ömsesidig transparens kan då underlätta, då kan företagen se kommunerna verkligen behandlar de egna enheterna på samma sätt som de behandlar externt drivna enheter.
 
Men kan öppen bokföring hjälpa när det gäller vinsterna?
– Jag tror faktiskt det. Ett missförstånd som vi sett i debatten är att, när man tittar på företagens överskott, så får många bilden av att det är samma sak som pengar som delas ut till ägarna. Så är det ju inte. En stor del av pengarna återinvesteras i företagen, men det har vi varit dåliga på att visa. Ökad transparens kan göra det tydligare, då kan fler känna sig trygga med företagen.
 
Men själva syftet med transparensen måste också redas ut.
 
– Syftet får inte bli att lokala politiker ska kunna gå in och peta i exempelvis företagens lönesättning, utan det bör handla mer om att redovisa vad de gör med pengarna, för att få ett ömsesidigt förtroende.