Det är Maria Hind Alias, kommunpolitiker i Eskilstuna som hoppar av. Hon har profilerat sig i frågan om hedersförtryck.

Så här skriver hon på Twitter:

”Efter lång tids eftertanke har jag bestämt mig för att arbeta mot hedersförtryck och för jämställdhet som partipolitiskt obunden och lämnar därför Socialdemokraterna”.

Den ena tiden har hon varit öppet kritiskt till partiledningen och skrev bland annat följande på Twitter om partiledningens inställning till Nato:

”Andersson om Nato-medlemskap: ’Skulle destabilisera säkerhetsläget’

Att skicka vapen till Ukraina destabiliserar inte säkerhetsläget, att ansöka om Nato-medlemskap skulle göra det… Logiken är magisk”.