– Det är ett dåligt förslag. Vi ser ingen poäng i att privatisera Bilprovningen. Det finns inga fördelar med det, varken för samhället eller för enskilda bilister, säger Socialdemokraternas näringslivspolitiske talesperson Lars Johansson.
– Det blir möjligtvis fler stationer i tätbefolkade områden, där det finns många bilar att besikta, men färre i glesbygden där lönsamheten är betydligt sämre.
 
Försäljningen av Bilprovningen, som staten äger till 52 procent, ska inledas i slutet av januari nästa år, meddelade regeringen tidigare i dag. Till en början gäller det två tredjedelar av stationsnätet. Bilprovningen behåller dock täckning över hela landet. En försäljning av hela bolaget är sedan aktuell först 2015.
 
Enligt regeringen är syftet med försäljningen ”att skapa förutsättningar för en väl fungerande marknad”. Men enligt Lars Johansson kan försäljningen snarare komma att slå mot konsumenterna.
– Tidigare privatiseringar, i exempelvis Finland, har inneburit högre kostnader, säger han.
 
Hur mycket affären uppskattas vara värd vill Finansdepartementet inte gå ut med.
 
Avtal väntas träffas under andra kvartalet 2012, enligt Bilprovningen.
 
Ardalan Samimi