Det är Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet som har kommit överens och därmed bildar ett styre för Region Stockholm som senast styrdes av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Centerpartiet och Miljöpartiet har alltså bytt sida.

”Vi kommer nu se en ny riktning för sjukvårdspolitiken som kommer att styras mot en behovsstyrd vård. Vi kommer också kraftsamla gemensamt för innovation, företagsamhet och grön omställning”, kommenterar Aida Hadžialić, gruppledare för Socialdemokraterna i Region Stockholm. Hon efterträder Iréne Svenonius som finansregionråd.

Ambitionen är att Stockholmsregionen ska ”fortsätta vara en öppen, grön, jämlik och företagsam region”.

Liberalerna klev dock inte på tåget:

”Jag beklagar att möjligheten till ett brett mittenstyre, utan inflytande från SD och V, aldrig prövades seriöst. Det hade varit bra för huvudstadsregionen att få ett stabilt styre utan ytterkantspolitik”, kommenterar Amelie Tarschys Ingre, gruppledare för Liberalerna i Region Stockholm.

Liberalerna ska nu gå i opposition.

”Vi kommer att fortsätta slå vakt om stockholmarnas frihet att välja sin egen vård, möjligheten att få vård i tid utan vårdköer, och principen att vårdens resurser alltid ska fördelas utifrån behov”.