Det var SVTs Aktuellt som berättade om landstingets strumpavtal där stödstrumpor kunde kosta 6 000 kronor paret. i Svenska Dagbladet plockade den borgerliga opinionsbildaren Janerik Larsson upp en artikel från Medtech Magazine där det framkom att stödstrumpor visst kan ligga i den kritiserade prisklassen beroende på vad de ska användas till. Janerik Larsson jämförde med blöjvägningen och Carema-krisen.

Socialdemokraterna som är i opposition i Stockholms läns landsting kräver att det allians-styrda landstinget granskas av en extern utredare.

”Vi behöver en oberoende extern granskning som kan gå till botten med hur den styrande alliansminoriteten hanterar våra skattemedel. Strumpavtalet är bara ett i raden av dåliga upphandlingar och affärer som landstingsmoderaterna drivit igenom”, skriver oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting, Erika Ullberg, i ett utskick.
 
I dag ska Socialdemokraterna ”kräva besked från Alliansen om man stödjer kravet på en oberoende extern granskning av upphandlingen”.
Alliansen har känt sig pressade att säga upp avtalet med Onemed och har skrivit avslutningsavtal på två år à uppåt 450 miljoner kronor per år till 2018. Socialdemokraterna tar även upp att det nya avtalet med Onemed ska innebära att landstinget ”förbinder sig att vara en positiv referens åt leverantören vid framtida upphandlingar”.