I praktiken är Vois pa-chef Tina Ghasemi Liljekvist med och utnämner politiker som kan påverka Vois affärer.

”Utifrån ser detta såklart besvärande ut. En lobbyist på det största bolaget som samtidigt har i uppdrag att bestämma vilka moderater som ska få hamna på valbar plats på listorna till kommunfullmäktige. Framöver kommer endast tre bolag få tillstånd att hyra ut elsparkcyklar, Voi har såklart starka intressen av att bli ett av dessa. Och den som ska försöka se till att det blir så har samtidigt makten att bestämma vilka moderater som ska få en chans att sitta i fullmäktige. Det är kletigt för att uttrycka det milt”, kommenterar Jan Valeskog, oppositionsborgarråd (s) i Stockholm.

Socialdemokraterna i Stockholm kräver nu att moderaterna ”med full transparens redogör för alla kontakter chefslobbyisten har haft med Stockholms stad gällande elsparkcyklarna”.

”Man har ju undrat varför moderaterna dragit fötterna efter sig när det gäller att införa regler för elsparkcyklarna, situationen har tillåtits bli ohållbar, och nu avslöjas detta. Moderaterna måste öppet redovisa alla kontakter man haft med Voi, möten, telefonsamtal såväl som mail. Vad har sagts i möten och samtal, vad har skrivits i mail? Vilka löften har getts? Det här ser riktigt illa ut, och bevisbördan ligger på moderaterna för visa att allt har gått korrekt till”, avslutar Jan Valeskog.