Förslagen presenterades av partisekreteraren Tobias Baudin och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman på en presskonferens, några av förslagen har presenterats förut. Med en del förslag triangulerar Socialdemokraterna bort några av högerblockets paradnummer, som språkkrav för permanent uppehållstillstånd och krav på aktivitetsplikt för försörjningsbidrag.

Här är förslagen:

*  Ett statligt ägt fastighetsbolag som ska förvärva eller bygga fastigheter i utsatta områden för att ”långsiktigt utveckla områdena”. Bostäder, affärslokaler fastigheter för samhällesservice, anläggningar för idrott och fritid, ett förslag som presenterades redan i juni och Leif Jakobsson med slutdatum 31 december 2023.

* Investeringsstöd för att det ska byggas fler bostäder, ”som vanligt folk har dåd att bo i”.

* En ny förköpslag ska ge kommuner bättre möjligheter att ”styra mot blandande bostadsområden”.

* Spåkkrav för permanent uppehållstillstånd.

* Avveckla EBO-lagstiftningen.

* Skärpa och öka kontrollen för arbetstillstånd vid arbetskraftsinvandring.

* Lönegolvet ska höjas för arbetskraftsinvandrare, kollektivavtal och svenska lagar ska gälla.

* Arbetsmarknadsprövning, alltså prövning av om arbetskraftsinvandring, ska införas där arbetsmarknaden parter, läs fackförbunden, spelar en ”viktigt roll.

* ”Spårbytet” där asylsökande som inte beviljats uppehållstillstånd i stället kan söka uppehållstillstånd, slopas.

* Skärpta staffavgifter för företag som använder utländska arbetskraft utan tillstånd

* Individualiserat etableringstillägg i stället för familjärt, så att kvinnor inte blir låsta i försörjningsstöd.

* ”Kontrollen över” Svenska för invandrare (SFI), ska ”tas tillbaka”, kommunerna har i dag för dåliga möjligheter att följa upp kvaliteten undervisningen.

* Tiden att läsa SFI begränsas till fyra år.

* Kommunalt språkansvar införs, kommuner ska söka upp och motivera folk att lära sig svenska.

* Aktivitetsplikt ska införas, ”ingen ska sitta hemma passiv och ta emot försörjningsstöd”.

* Direktinskrivning av treåringar i förskolan, även för föräldrar som bott i Sverige under en kort tid.