Den 2 maj lägger Socialdemokraterna fram sin vårproposition. Men redan nu presenterar de ett samlat program inom Life science med syftet att skapa fler jobb.
 
Bland annat föreslår de den statligt finansierade forskningen får mer resurser, samt att samarbetet mellan offentliga myndigheter, akademi och näringsliv fördjupas.
 
”Vi vill se ett fördjupat samarbete för ökad klinisk forskning mellan sjukvården, universitet och högskolor, den forskande läkemedelsindustrin, den medicintekniska industrin och andra berörda aktörer”, skriver partiledare Stefan Löfven på SvD Brännpunkt.
 
Han säger också nej till förslag om sänkta ingångslöner för vårdpersonal.
 
Andra förslag:
• Utveckla och förbättra användningen av befintliga kvalitetsregister och biobanker.
• En översyn av pris- och subventionssystemen samt ersättningsmodellerna inom hälso- och sjukvården.
• Investera i personalen genom kompetensutveckling och rätt till heltid.