Under sin partikongress 22-24 mars i Örebro, ska Socialdemokraterna diskutera en ny reform för vidareutbildning av vuxna.

Reformen benämns: En Växa- och växlareform – för trygghet och möjligheter.

Reformen innebär bland annat att:

* Studiemedelssystemet anpassas för yrkesverksamma och så att utbildning ska vara möjligt vid fler tillfällen i livet. Flexibiliteten ska öka så att studiemedlet blir relevant för fler grupper. Möjligheten att jobba och studera samtidigt ska förbättras. Studiemedelssystemet ska vara ”generöst för kortutbildade och skapa drivkrafter att vidareutbilda sig till vissa bristyrken”.

*  Det ska ”finnas ett relevant utbud för yrkesverksammas kompetensutveckling som ska kunna läsas på den tid, plats och i den studietakt som passar den som jobbar”.  Då ska antalet fristående kurser och distansutbildningar  öka.