Det innebär att sex personer byts ut. Det bestämdes tidigare i dag på partistyrelsens möte. Morgan Johansson tar över Thomas Bodströms ordförandepost i justitieutskottet. Thomas Bodström blir ledamot i civilutskottet. Mikael Damberg blir gruppledare i utbildningsutskottet efter Marie Granlund som blir vice ordförande i EU-nämnden.  Maryam Yazdanfar blir ordförande i civilutskottet och tar över efter Carina Moberg som blir ledamot i socialutskottet. Peter Hultqvisthamnar blir gruppledare för konstitutionsutskottet och tar över efter Berit Andnor som lämnar politiken. Håkan Juholt blir ordförande i försvarsutskottet medan hans företrädare Anders Karlsson blir ledamot i skatteutskottet. Matilda Ernkrans är ny ordförande i i miljö- och jordbruksutskottet medan Anders Ygeman blir ordförande i trafikutskottet.

 

Här är listan över Socialdmokraternas gruppledare:

Arbetsmarknadsutskottet
Gruppledare: Ylva Johansson

Civilutskottet
Gruppledare: Maryam Yazdanfar

Finansutskottet
Gruppledare: Thomas Östros

Försvarsutskottet
Gruppledare: Håkan Juholt

Justitieutskottet
Gruppledare: Morgan Johansson

Konstitutionsutskottet
Gruppledare: Peter Hultqvist

Kulturutskottet
Gruppledare: Berit Högman

Milö- och jordbruksutskottet
Gruppledare: Matilda Ernkrans

Näringsutskottet
Gruppledare: Lars Johansson

Skatteutskottet
Gruppledare: Veronica Plam

Socialförsäkringsutskottet
Gruppledare: Tomas Eneroth

Socialutskottet
Gruppledare: Lena Hallengren

Trafikutskottet
Gruppledare: Anders Ygeman

Utbildningsutskottet
Gruppledare: Mikael Damberg

Utrikesutskottet
Gruppledare: Urban Ahlin

EU-nämnden
Gruppledare: Tommy Waidelich